Termeni și Condiții

INTRODUCERE

Prezenții Termeni și Condiții de utilizare a site-ului (în continuare “Condițiile”) sunt aplicabili utilizatorilor pentru achiziționarea serviciilor oferite de Et Cetera Wine SRL prin intermediul site-ului www.etcetera.md (în continuare numit “Site”).

Folosirea acestui Site implica acceptarea Condițiilor propuse de către ET CETERA WINE SRL, o societate cu răspundere limitată cu sediul juridic în s. Crocmaz, r. Stefan Vodă, Moldova.

ET CETERA WINE SRL își asumă dreptul de a modifica aceste prevederi, iar cea mai recentă versiune poate fi găsita pe Site, accesând pagina “Termeni și Condiții”.

Recomandăm citirea cu atenție a prezentelor Condiții. Acest Site este dedicat utilizării de către persoanele fizice și juridice care achită serviciile ET CETERA WINE SRL.

INFORMAȚII PERSONALE

Sunteți de acord că procesarea comenzilor dumneavoastră pentru furnizarea serviciilor va începe imediat după îndeplinirea tuturor formalităților de înregistrare cerute.

Informațiile furnizate trebuie să fie corecte și veridice. Optând pentru înregistrare, vă obligați să ne furnizați corect numele, adresa și alte informații cerute. Pentru actualizarea și corectarea acestor informații, accesați meniul “Contul meu”.

Prin accesarea contului dumneavoastră online și utilizarea parolei personale sunteți responsabil pentru toate acțiunile care decurg din folosirea acestora. Compania ET CETERA WINE SRL nu este responsabilă pentru erorile/consecințele survenite în urma neglijentei utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea contului și parolei sale.

PROTECȚIA ȘI SECURITATEA DATELOR PERSONALE

Datele dumneavoastră personale vor putea fi stocate și utilizate de către ET CETERA WINE SRL pentru procesarea&confirmarea&executarea serviciilor solicitate, informarea dumneavoastră prin e-mail sau telefon despre acțiunile ulterioare, realizarea de rapoarte statistice și îmbunătățirea serviciilor.

Datele furnizate de către clienți sunt stocate în conformitate cu regulile de securitate, în condițiile legii. Datele personale vor putea fi transmise autorităților de drept, doar în baza autorizațiilor emise în Condițiile legii sau atunci când ET CETERA WINE SRL consideră necesar pentru a preveni sau investiga încălcarea drepturilor ET CETERA WINE SRL sau a unor terți, conform procedurilor legate.

Acest Site folosește măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor care se afla în controlul nostru.

În cazul plăților efectuate cu cardul, informațiile privind datele cardului bancar (număr de card, data expirării etc.) nu vor fi transferate sau stocate pe serverul ET CETERA WINE SRL.

Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator sau de a modifica conținutul site-ului sau de a afecta performanțele serverului pe care rulează site-ul, va fi considerată o tentativă de fraudare a site-ului și va declanșa cercetarea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat acest fapt.

DREPTURI DE AUTOR

Întregul conținut al Site-ului: imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafica web, scripturi, programe și alte date (cu excepția celor preluate de la producători și distribuitori, cu acordul lor – prezintă proprietatea ET CETERA WINE SRL și/sau a furnizorilor săi și este aparat de Legea privind protecția dreptului de autor și drepturilor conexe și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul ET CETERA WINE SRL a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare.

ACCESUL LA SITE

ET CETERA WINE SRL garantează utilizatorului acces limitat, în interes personal, pe acest Site și nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parțial sau integral Site-ul, de a reproduce parțial sau integral Site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata Site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor companiei ET CETERA WINE SRL fără acordul prealabil scris al acesteia.

ET CETERA WINE SRL își rezervă dreptul de a refuza accesul unor utilizatori la Site, cat și de a restricționa procesarea sau prestarea unor servicii în cazul în care exista suspiciuni de frauda din partea utilizatorilor, suspiciuni că nu au vârsta de 18 ani sau dacă aceștia aduc prejudicii intereselor ET CETERA WINE SRL.

Utilizând Site-ul aveți posibilitatea de a vă informa cu privire la ofertele ET CETERA WINE SRL și de achiziționare a serviciilor ET CETERA WINE SRL.

ACORD PRIVIND INFORMAŢIILE ŞI UTILIZAREA SITE-ULUI

Prin acceptarea termenilor și condițiilor de pe site acceptați acest acord juridic obligatoriu („acord”). Citiţi cu atenţie termenii şi condiţiile de utilizare din prezentul acord înainte de a utiliza acest site.

Prezentul acord reglementează utilizarea site-ului de internet aflat la adresa https://etcetera.md/ (în mod colectiv, „Site-ul”) și este încheiat de către și între ET CETERA WINE SRL. (denumită în continuare „ET CETERA WINE SRL”, „noi”, „pe noi” sau „a noastră/al nostru/ale noastre/ai noștri”) și dvs., în numele dvs. și al cumpărătorului, membru sau furnizor, pentru care v-ați înregistrat („dvs.”). Prin utilizarea, vizualizarea, transmiterea, stocarea în memorii cache, depozitarea şi/sau utilizarea în alt mod a Site-ului, a serviciilor sau a funcţiilor oferite în sau prin intermediul Site-ului şi/sau al conţinutului Site-ului în orice fel, v-aţi exprimat acordul cu fiecare şi cu toţi termenii şi toate condiţiile de mai jos, şi renunţaţi la orice drept de a pretinde despăgubiri în temeiul ambiguităţii sau erorii prezentului acord. Dacă există vreun termen sau vreo condiţie cu care nu sunteţi de acord, nu utilizaţi Site-ul şi părăsiţi-l de îndată. Ne rezervăm dreptul, la discreţia noastră absolută, de a schimba, modifica, adăuga sau elimina porţiuni din aceşti termeni în orice moment, fără notificare şi, dacă nu se indică altfel, aceste modificări vor intra în vigoare imediat; de aceea, vă rugăm să consultaţi periodic aceşti termeni pentru a vedea dacă au suferit modificări. Utilizarea în continuare a Site-ului după publicarea modificărilor la prezentul Acord, echivalează cu acceptarea acestor modificări.

Folosirea acestui Site implica acceptarea Condițiilor propuse de către ET CETERA WINE SRL, o societate cu răspundere limitată cu sediul juridic pe s. Crocmaz, r. Ștefan Vodă, Rep. Moldova, adresa de e-mail marketing@etcetera.md (în continuare “ET CETERA WINE SRL”).

1. ELIGIBILITATE

Site-ul este disponibil numai persoanelor fizice şi juridice care pot forma contracte juridice obligatorii în conformitate cu legislaţia aplicabilă. Fără a limita cele de mai sus, Site-ul şi serviciile oferite de Site nu sunt disponibile pentru minori. Dacă nu vă calificaţi, nu aveţi dreptul să utilizaţi Site-ul. Trebuie să aveţi vârsta minimă de optsprezece (18) ani pentru a putea rezerva o cameră prin intermediul acestui site web. Dacă nu aţi împlinit optsprezece ani, puteţi contacta în mod direct hotelul pentru a obţine asistenţă.

Declaraţi de asemenea că sunteţi autorizat în mod legal pentru a face rezervările şi/sau cumpărăturile privind călătoria fie pentru dvs., fie pentru o altă persoană din partea căreia sunteţi autorizat să acţionaţi. Puteţi utiliza acest site pentru a face rezervări sau cumpărături legale şi nu aveţi dreptul să utilizaţi acest site pentru alte scopuri, inclusiv dar fără a vă limita la, a face rezervări speculative, false sau frauduloase sau orice rezervări anticipând cererea.

Ne rezervăm dreptul de a anula sau modifica rezervările în cazul în care se pare că un client a întreprins activităţi frauduloase sau necorespunzătoare, precum şi în alte cazuri, dacă rezervările par să conţină sau să fie rezultatul unei greşeli sau erori sau al unei încercări de a se sustrage ET CETERA WINE SRL sau politicilor, termenilor sau condiţiilor hotelului.

Înţelegeţi că utilizarea în exces sau abuzul facilităţilor de rezervare ale acestui site pot duce la nepermiterea accesului la aceste facilităţi.

Rezervările făcute de către una sau mai multe persoane sau de către o agenţie de pe site din partea unuia sau mai multor oaspeţi propuşi şi care implică mai mult de patru (4) camere în acelaşi hotel pentru aceeaşi perioadă de sejur, trebuie să fie făcute direct prin hotel. Dacă mai mult de patru (4) camere la acelaşi hotel pentru aceeaşi perioadă de sejur sunt rezervate printr-o altă metodă, ne rezervăm dreptul de a anula sau de a impune cerinţe suplimentare acestor rezervări.

2. RESTRICŢII CU PRIVIRE LA UTILIZAREA MATERIALELOR

Toate materialele conţinute de Site sunt proprietatea ET CETERA WINE SRL. Niciun material de pe Site  nu poate fi copiat, reprodus, republicat, încărcat, publicat, transmis sau distribuit pe nicio cale. În ceea ce priveşte aceşti termeni, este interzisă încorporarea oricăror astfel de materiale în orice site web, internet, intranet, extranet sau de altă natură ori în orice mediu computerizat. Toate mărcile comerciale, mărcile de servicii, denumirile comerciale şi desenele şi modelele industriale reprezintă proprietatea noastră. Nu aveţi voie să încadraţi sau să utilizaţi tehnici de încadrare pentru a include oricare dintre mărcile sau siglele noastre, ori alte informaţii proprietare (inclusiv imagini, text, design de pagină, formular) fără consimţământul nostru explicit, exprimat în scris. Nu aveţi voie să folosiţi etichete meta sau orice alt „text ascuns” care utilizează numele nostru, mărcile noastre înregistrate sau alte informaţii proprietare, fără consimţământul nostru explicit, exprimat în scris.

Dacă nu se indică altfel, toate numele, siglele, mărcile comerciale, mărcile de servicii, desenele și fotografiile precum și denumirile comerciale sunt proprietatea ET CETERA WINE SRL.

Nu transferăm drepturi de deţinere asupra software-ului către dvs. Dvs. deţineţi suportul pe care este înregistrat software-ul, însă noi (sau licenţiatorii terţi) deţinem titlul complet asupra software-ului şi asupra tuturor drepturilor de proprietate intelectuală din acesta. Nu aveţi voie să redistribuiţi, vindeţi, decompilaţi, efectuaţi operaţii de inginerie inversă, dezasamblaţi sau reduceţi în orice alt mod software-ul la o formă ce poate fi citită de alte persoane.

3. MATERIALE TRANSMISE 

Suntem încântaţi să aflăm informaţii de la utilizatorii noştri şi apreciem comentariile dvs. cu privire la Site şi la produsele şi serviciile oferite în conexiune cu acesta. Nu ne trimiteţi materiale creative originale nesolicitate de niciun fel. Cu toate că apreciem feedbackul dvs. cu privire la Site şi cu privire la serviciile şi produsele oferite în legătură cu acesta, vă rugăm să vă limitaţi la redactatarea de comentarii specifice cu privire la aceste servicii şi produse şi să nu transmiteţi idei, sugestii sau materiale creative (cu excepţia cazului în care noi vă solicităm acest lucru în mod explicit).

În cazul în care, la solicitarea noastră, trimiteţi anumite materiale specifice sau, în ciuda solicitării noastre, ne trimiteţi sugestii, idei, note, desene, concepte sau alte informaţii creative (denumite în mod colectiv „Materiale transmise”) aceste Materiale transmise vor fi considerate proprietatea noastră şi vor rămâne astfel. Niciunul dintre materialele transmise nu va face obiectul unei obligaţii de confidenţialitate din partea noastră, iar noi nu vom fi răspunzători pentru nicio utilizare sau divulgare a oricăror Materiale transmise. Fără a limita cele de mai sus, vom fi proprietarul exclusiv al drepturilor cunoscute sau viitoare aferente Materialelor transmise de orice fel şi natură, şi vom avea dreptul de a utiliza în mod liber Materialele transmise pentru orice scop, comercial sau de altă natură, fără a oferi compensaţii furnizorului Materialelor transmise.

4. CONŢINUT ASOCIAT SITE-ULUI

Pentru confortul dvs., sunt furnizate linkuri către alte site-uri, despre care considerăm că prezintă interes pentru dvs. Prin furnizarea acestor linkuri, nu încurajăm, sponsorizăm sau recomandăm aceste site-uri sau materialele diseminate de acestea ori serviciile oferite de acestea şi nu suntem responsabili pentru materialele, serviciile sau alte resurse aflate pe orice alt site sau asociate cu orice alt site.

Daţi dovadă de discreţie atunci când navigaţi pe internet şi când utilizaţi Site-ul. Trebuie să înţelegeţi că, atunci când utilizaţi Site-ul, este posibil să fiţi direcţionat(ă) către alte site-uri care nu se află sub controlul nostru. În paginile Site-ului există linkuri către alte site-uri, care vă pot direcţiona în afara site-ului. De exemplu, dacă „faceţi clic” pe un banner publicitar sau pe un rezultat de căutare, acel „clic” vă poate direcţiona în afara Site-ului. Sunt incluse linkuri de la agenţi de publicitate, sponsori şi parteneri de conţinut, care pot utiliza siglele noastre ca parte a unui acord de co-branding. Aceste site-uri pot trimite propriile elemente cookie către utilizatori, pot colecta date, pot solicita informaţii personale sau pot conţine informaţii pe care le puteţi considera inadecvate sau ofensatoare. De asemenea, agenţii de publicitate de pe Site pot trimite către utilizatori elemente cookie asupra cărora nu avem control.

Ne rezervăm dreptul de a dezactiva de pe Site linkurile oricăror site-uri terţe.

Nu facem nicio reprezentare cu privire la conţinutul site-urilor listate în oricare din directoarele Site-ului. Pe cale de consecinţă, nu putem fi traşi la răspundere pentru acurateţea, relevanţa, conformarea cu drepturile de autor, legalitatea sau decenţa materialelor conţinute în site-urile listate în orice rezultate de căutare sau asociate în orice alt mod cu un Site.

Nu uitaţi că, de fiecare dată când transmiteţi informaţii online, informaţiile respective pot fi colectate şi utilizate de către persoane pe care nu le cunoaşteţi. Nu putem garanta securitatea informaţiilor pe care le divulgaţi online; aceste divulgări le faceţi pe propria răspundere.

5. DEROGĂRI DE RESPONSABILITATE

Transmisiile electronice, inclusiv cele prin internet, sunt conţinuturi media publice şi orice utilizare a acestor conţinuturi este publică, nu privată. Informaţiile legate de sau care decurg din aceste utilizări sunt publice sau sunt proprietatea celor care colectează informaţiile iniţiale, nu sunt informaţii personale sau private.

Sunteţi de acord că utilizaţi site-ul pe propria răspundere. Conţinutul, serviciile şi materialele de pe site sunt furnizate „ca atare” şi „în funcţie de disponibilitate”, fără reprezentări sau garanţii de niciun fel, explicite, implicite sau statutare. nu oferim nicio reprezentare sau garanţie cu privire la acurateţea, corectitudinea, utilitatea sau completitudinea serviciilor, conţinuturilor sau materialelor de pe site sau de pe orice site legat de acesta. în limita maximă permisă de legea aplicabilă, nu oferim niciun fel de garanţii, explicite sau implicite, inclusiv (dar fără a se limita la acestea) garanţiile implicite de vandabilitate, potrivire pentru un anumit scop, titlu, neîncălcare, proiectare, precizie, capacitate, suficienţă, adecvare, capacitate, integritate, disponibilitate, compatibilitate sau care decurg din activităţile de tranzacţionare sau prestare. Nu garantăm că site-ul sau serviciile, conţinuturile, materialele sau funcţiile conţinute pe site vor fi disponibile permanent, neîntrerupte sau fără erori, că defectele vor fi corectate sau că acest site, serviciile, conţinuturile, materialele sau serverele care compun site-ul sau astfel de servicii, conţinuturi şi materiale disponibile sunt lipsite de viruşi sau alte componente dăunătoare sau sunt corecte ori complete. Nu garantăm şi nu ne asumăm nicio obligaţie cu privire la utilizarea sau rezultatele utilizării serviciilor, conţinuturilor, materialelor, funcţiilor sau produselor disponibile prin intermediul site-ului în ceea ce priveşte corectitudinea, acurateţea sau alte aspecte. Vă asumaţi întregul cost al tuturor reparaţiilor sau corectărilor necesare. este posibil ca legea aplicabilă să nu permită excluderea garanţiilor implicite, de aceea este posibil ca excluderea de mai sus să nu se aplice în cazul dvs. În cazul în care suntem traşi la răspundere pentru orice daune asociate acestor probleme, compensaţia unică şi exclusivă faţă de dvs. va fi limitată la rambursarea sumelor de bani plătite de dvs. către entitatea trasă la răspundere, sume aferente serviciilor şi produselor care nu au fost furnizate de entitatea în cauză. Prin prezentul, renunţaţi la toate drepturile de a înainta orice reclamaţie sau acţiune cu privire la aceste aspecte în faţa oricărei instanţe de judecată după trecerea a mai mult de un (1) an de la prima apariţie a tipului de act, eveniment, condiţie sau omisiune pe care se bazează reclamaţia sau acţiunea în cauză.

Ne derogăm în mod explicit de la orice responsabilitate privind acurateţea, conţinutul sau disponibilitatea informaţiilor aflate pe site-uri care conţin linkuri către Site sau către care există linkuri pe Site. Nu vă putem asigura că veţi fi satisfăcut(ă) de oricare din produsele sau serviciile pe care le achiziţionaţi de pe Site, de pe un site terţ care conţine linkuri către Site sau către care există linkuri pe site, ori prin accesarea unor conţinuturi terţe de pe Site. Nu promovăm niciun produs, nici nu am luat măsuri pentru a confirma exactitatea sau fiabilitatea pentru oricare din informaţiile conţinute în aceste site-uri sau conţinuturi terţe. Nu oferim nicio reprezentare sau garanţie cu privire la securitatea informaţiilor, inclusiv (dar fără a se limita la acestea) informaţiile cardului de credit şi alte informaţii personale, care ar putea să vă fie solicitate de către un terţ. În plus, prin prezentul renunţaţi irevocabil la orice reclamaţie faţă de Părţile despăgubite cu privire la astfel de site-uri şi conţinuturi terţe. Vă recomandăm ferm să întreprindeţi orice investigaţie consideraţi că este necesară sau adecvată înainte de a continua tranzacţiile online sau offline împreună cu oricare din aceşti terţi.

Părţile despăgubite nu sunt responsabile pentru defectările, întârzierile sau dificultăţile telefonice, electrice, electronice, de reţea, internet, computerizate, hardware sau software sau pentru corespondenţa, e-mailurile, conexiunile, mesajele sau înregistrările pierdute, întârziate, furate, ilizibile, incomplete, adresate în mod eronat, mutilate sau neajunse încă sau pentru securitatea oricărora din cele de mai sus.

Mai mult, Părţile despăgubite nu sunt responsabile pentru informaţiile înregistrate incorect sau imprecis, fie că acest lucru este cauzat de utilizatorii internet sau de către oricare din echipamentele sau programele asociate sau utilizate împreună cu Site-ul sau de către orice eroare tehnică sau umană care poate apărea în momentul procesării oricărei informaţii asociate Site-ului.

Vă putem interzice să participaţi la Site sau să utilizaţi Site-ul dacă, la discreţia noastră exclusivă şi absolută, considerăm că nu respectaţi prezentul Acord sau acţionaţi de o manieră incorectă, cu intenţia de a enerva, abuza, ameninţa, hărţui sau avea orice alt comportament neadecvat faţă de orice altă persoană. De asemenea, ne rezervăm dreptul de a refuza servicii, închide conturi, elimina sau edita conţinuturi sau anula comenzi la discreţia noastră exclusivă şi absolută.

Dacă pentru orice motiv, orice parte a site-ului nu funcţionează așa cum este planificat, inclusiv ca urmare a infecţiei cu un virus de calculator, buguri, manipulări, intervenţii neautorizate, fraude, defecţiuni tehnice sau orice alte cauze în afara controlului rezonabil al ET CETERA WINE SRL, care corup sau afectează administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau buna funcţionare a site-ului, ne rezervăm dreptul (dar nu avem obligaţia în acest sens), la discreţia noastră exclusivă şi absolută, să vă interzicem dvs. şi oricărui membru, cumpărător sau furnizor (precum şi tuturor Informaţiilor dvs. şi ale acestor membri) utilizarea Site-ului, precum şi de a anula, elimina, modifica sau suspenda Site-ul sau orice parte a acestuia şi de a considera nule astfel de Informaţii.

De asemenea, sunteţi de acord ca Părţile despăgubite să nu fie responsabile sau răspunzătoare pentru niciun un fel de prejudiciu, pierdere sau deteriorare a computerului sau pentru interceptarea sau utilizarea informaţiilor legate de cardurile de credit, legate de sau rezultate din utilizarea Site-ului sau oricăror alte site-uri, servicii sau materiale legate de sau în legătură cu acesta. De asemenea, Părţile despăgubite nu sunt responsabile sau răspunzătoare în niciun fel pentru niciun prejudiciu, pierdere, reclamaţie sau daună referitoare la sau care rezultă din funcţionarea sau nefuncţionarea oricărei părţi a Site-ului pe computere sau reţele folosite de dvs. sau din comunicarea cu astfel de computere sau reţele.

Nu avem control asupra informaţiilor furnizate de alţi utilizatori şi care sunt puse la dispoziţie prin intermediul Site-ului. Puteţi constata că informaţiile altor utilizatori sunt ofensatoare, dăunătoare, imprecise sau că induc în eroare. Atunci când utilizaţi Site-ul, fiţi atenţi şi apelaţi la bunul simţ. Nu uitaţi că există riscuri atunci când tranzacţionaţi cu persoane de alte naţionalităţi, cu persoane aflate sub vârsta legală sau cu persoane care acţionează în spatele unor pretexte false.

Cu toate că intenţia noastră este ca descrierile de produse conţinute în Site să fie corecte şi exacte, nu oferim nicio garanţie sau reprezentare că aceste descrieri de produse de pe Site sunt precise, complete, actuale sau fiabile în orice privinţă. În cazul în care un produs descris pe acest Site nu este conform cu descrierea, singura dvs. compensație este returnarea acestuia în stare nefolosită, în conformitate cu politica de returnare a furnizorului.

Nu acordăm garanţii de confidenţialitate pentru nicio comunicaţie sau informaţie transmisă pe site sau pe orice site web asociat site-ului. nu vom fi răspunzători pentru confidenţialitatea informaţiilor, adreselor e-mail, informaţiilor de înregistrare şi identificare, spaţiului de disc, cumunicaţiilor, informaţiilor confidenţiale sau de tip secret comercial sau a oricăror alte conţinuturi transmise prin intermediul reţelelor accesate de către site sau conectate în orice alt mod cu utilizarea de către dvs. a site-ului.

Nicio consiliere orală sau corespondenţă scrisă sau informaţie furnizată de către noi sau de către orice parte afectată nu va crea o garanţie de orice tip, iar utilizatorii nu trebuie să se bazeze doar pe aceste informaţii sau sfaturi. Ne rezervăm dreptul, la discreţia noastră exclusivă şi absolută şi fără înştiinţare prealabilă, de a corecta orice erori sau omisiuni ale oricărei părţi a site-ului, sau de a refuza accesul la site oricărei persoane şi în orice moment. Nici noi şi niciuna din părţile afectate nu vom fi răspunzători pentru faptul că dvs. vă bazaţi pe informaţiile furnizate pe site.

Site-ul poate conţine inadvertenţe tehnice sau greşeli tipografice sau omisiuni referitoare la informaţiile afişate pe site, inclusiv dar fără a se limita la tarife, onorarii sau disponibilitatea aplicabile tranzacţiei dvs. ET CETERA WINE SRL nu este responsabilă pentru nicio eroare tipografică, fotografică, tehnică sau de preţ (inclusiv dar fără a se limita la acestea tarifele de hotel eronate) care apare pe site. ET CETERA WINE SRL îşi rezervă dreptul de a efectua modificări, corecţii şi/sau îmbunătăţiri asupra Site-ului şi asupra produselor şi programelor descrise, în orice moment, fără înştiinţare prealabilă, inclusiv după confirmarea unei rezervări.

6. DESPĂGUBIRE

Sunteţi responsabil(ă) integral pentru menţinerea confidenţialităţii parolei şi contului dvs., precum şi a tuturor activităţilor din contul dvs. Prin prezentul, despăgubiţi şi apăraţi hotelul nostru şi fiecare dintre proprietarii, partenerii, precum şi fiecare dintre angajaţii, directorii, agenţii, contractorii, subcontractorii, vizitatorii, rezidenţii, licenţiaţii, invitaţii şi persoanele autorizate ale acestor entităţi (denumite colectiv, „Părţile despăgubite”) împotriva tuturor acuzaţiilor, cererilor, reclamaţiilor, răspunderilor, daunelor, amenzilor, penalităţilor sau cheltuielilor de orice natură (inclusiv onorariile rezonabile ale avocaţilor), fie din motive de deces sau rănire a unei persoane, fie ca urmare a pierderii sau deteriorării oricărei proprietăţi („Reclamaţii”) care decurg din acest Acord sau sunt corelate în orice fel acestui Acord, serviciilor sau produselor furnizate dvs. prin intermediul Site-ului sau oricărei acţiuni sau lipse de acţiuni din partea dvs. şi ocazionată sau nu sau favorizată sau nu de neglijenţa ET CETERA WINE SRL sau a oricărui agent sau angajat al Părţilor despăgubite sau al oricăreia dintre acestea (cu excepţia şi în măsura în care acest lucru este interzis de legislaţia în vigoare) sau Reclamaţiile rezultate din contul dvs., inclusiv (dar fără a se limita la acestea) orice Reclamaţii legate de încălcarea de către dvs. a drepturilor de proprietate intelectuală ale oricărei persoane, inclusiv (dar fără a se limita la acestea) drepturile de autor, brevetele, secretele comerciale, mărcile, drepturile de artist, drepturile morale, de confidenţialitate, de publicitate sau drepturile acoperite de alte legi de proprietate intelectuală. În cazul în care orice Reclamaţie sau orice acţiune sau procedură juridică este înaintată împotriva Părţilor despăgubite sau a oricăreia dintre acestea, decurgând din acest Acord sau în legătură cu acest acord, aceste Părţi despăgubite pot, prin notificare rezonabilă către dvs., să vă solicite, pe cheltuiala dvs., să vă opuneţi acestei Reclamaţii sau să apăraţi Partea despăgubită împotriva acţiunii sau procedurii juridice şi să angajaţi servicii de consiliere în acest sens, servicii care vor fi supuse aprobării în scris din partea Părţii despăgubite, aprobare despre care se consideră că a fost acordată prin prezentul acord în cazul în care serviciile de consiliere respective sunt angajate în acţiuni de opunere faţă de Reclamaţie sau de apărare a Părţii despăgubite. Veţi coopera cu noi pentru apărarea Părţilor afectate în cazul oricărei reclamaţii. Ne rezervăm dreptul ca, pe cheltuiala dvs., să ne asumăm apărarea şi controlul exclusive cu privire la orice aspect cu excepţia celor care fac obiectul despăgubirii de către dvs.

7. LIMITATREA RĂSPUNDERII

În niciun caz, inclusiv (dar fără a se limita la aceasta), în caz de neglijenţă, nu vom fi responsabili pentru orice pierderi de profit, costuri de acoperire, daune directe, indirecte, accidentale, speciale, consecutive sau punitive, care rezultă din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza site-ul sau serviciile ori funcţiile site-ului, sau care decurg din accesul la site sau din incapacitatea de a accesa site-ul sau din încrederea dvs. cu privire la site sau la serviciile, conţinuturile sau materialele de pe site ori la funcţiile site-ului, furnizarea sau incapacitatea de a furniza servicii sau informaţii, sau orice daune rezultate din pierderi de utilizare, date, profit, fie că am fost sau nu informaţi de posibilitatea producerii unor astfel de daune şi conform oricărei teorii a răspunderii (inclusiv neglijenţă). De asemenea, nu avem nicio îndatorire de a actualiza site-ul sau conţinutul acestuia. Este posibil ca legea aplicabilă să nu permită limitarea sau excluderea răspunderii pentru daunele incidentale sau consecutive, astfel că limitarea sau excluderea de mai sus este posibil să nu se aplice în cazul dvs. în niciun caz răspunderea noastră totală faţă de dvs. pentru toate daunele, pierderile şi cauzele de acţiune (fie prin contract, culpă (inclusiv, dar fără a se limita la neglijenţă) sau de altă natură) nu va depăşi suma plătită de dvs., dacă este cazul, pentru accesarea site-ului. Dacă aveţi nemulţumiri cu privire la site sau la oricare dintre produsele, serviciile, membrii, furnizorii şi/sau ofertele acestora din urmă, după caz, compensația dvs. exclusivă va fi întreruperea utilizării site-ului şi rezilierea acestui acord în conformitate cu termenii din prezentul document.

8DEROGARE

Prin utilizarea site-ului, toţi utilizatorii iau la cunoştinţă şi convin că părţile afectate sunt derogate şi nu vor fi răspunzătoare pentru nicio daună cu privire la aspectele legate de site (inclusiv, dar fără a se limita la acestea, orice boli, pierderi, litigii, răniri personale, decese, daune ale proprietăţii şi reclamaţii bazate pe drepturi de publicitate, defăimare sau încălcarea confidenţialităţii, onorariile rezonabile ale avocaţilor şi costurile de judecată) care pot decurge din utilizarea site-ului sau din acceparea, deținerea, utilizarea sau utilizarea incorectă a informaţiilor, materialelor, serviciilor sau produselor corelate site-ului sau achiziţionate de pe site. Ne rezervăm dreptul ca, în orice moment şi fără nicio răspundere, să restricţionăm sau să refuzăm accesul la site şi la serviciile, conţinuturile, materialele şi funcţiile acestuia pentru orice persoană. De asemenea, ne rezervăm dreptul de a căuta orice modalitate de remediere, inclusiv (dar fără a se limita la acestea) în ceea ce priveşte onorariile avocaţilor, asociate unor activităţi frauduloase sau ilicite legate de utilizarea site-ului.

9. ACCES ŞI INTERFERENŢE

Nu veţi utiliza niciun robot, mecanism „spider” alt dispozitiv automat sau proces manual pentru a monitoriza sau copia Site-ul sau conţinuturile ori informaţiile (inclusiv Informaţiile) conţinute în Site, fără acordul nostru prealabil explicit, exprimat în scris. Sunteţi de acord că nu veţi utiliza niciun dispozitiv, software sau rutină pentru a interfera sau pentru a încerca să interferaţi cu funcţionarea corectă a Site-ului sau cu desfăşurarea oricărei tranzacţii prin intermediul Site-ului. Sunteţi de acord că nu veţi copia, reproduce, modifica, schimba, crea lucrări derivate sau afişa în mod public orice conţinut (cu excepţia oricăror Informaţii asupra cărora deţineţi un titlu de proprietate) de pe Site fără acordul prealabil al nostru sau al terţului corespunzător, explicit, exprimat în scris.

Informaţiile (inclusiv Informaţiile) pe care ni le furnizaţi (i) nu vor conţine viruşi, cai troieni, viermi, bombe cronometrate, programe automate de anulare sau alte rutine de programare computerizată care au menirea de a deteriora, interfera de o manieră negativă, intercepta sau expropria orice sistem, date sau informaţii; şi (ii) nu vor crea nicio răspundere pentru noi, care va conduce la pierderea (parţială sau parţială) serviciilor oferite de furnizorii noştri de servicii internet de către alţi furnizori.

10. REZILIERE

Aceşti termeni sunt în vigoare până în momentul rezilierii de către oricare din părţi. Puteţi rezilia aceşti termeni în orice moment prin întreruperea utilizării Site-ului şi distrugerea tuturor materialelor obţinute de pe oricare şi din aceste site-uri, precum şi toată documentaţia şi toate copiile şi instalările acestora, fie realizate în temeiul acestui Acord sau în alt mod. Accesul dvs. la site poate fi întrerupt în orice moment şi fără notificare prealabilă din partea noastră dacă, la discreţia noastră exclusivă şi absolută, nu reuşiţi să vă conformaţi cu oricare din termenii sau prevederile acestui Acord. În urma rezilierii, trebuie să încetaţi utilizarea Site-ului şi să distrugeţi toate materialele obţinute de pe acest site şi toate copiile acestora, fie realizate în temeiul acestui Acord, fie în alt mod.

11. PREVEDERI GENERALE

Trebuie să respectați toate legile, statutele, ordonanțele și reglementările aplicabile privind utilizarea de către dvs. a site-ului și solicitarea de oferte pentru achiziționarea și / sau vânzarea de produse și / sau servicii. Prezentul acord este guvernat de și interpretat în conformitate cu legile statului Republica Moldova, fără a aduce atingere principiilor conflictelor de drept.

12. PREVEDERI CU PRIVIRE LA SEMNĂTURILE DIGITALE

Reprezentaţi şi garantaţi că aveţi dreptul legal, puterea şi autoritatea de a vă exprima acordul cu termenii acestui Acord, în numele dvs. şi al membrului, cumpărătorului sau furnizorului care participă la Site. De asemenea, sunteţi de acord că utilizarea dvs. constituie o semnătură electronică, după cum este definită aceasta în legea Electronic Signatures in Global and National Commerce (semnături electronice în comerţul global şi naţional) („E-Sign”) şi în legea Uniform Electronic Transactions (tranzacţii electronice uniformizate) şi conveniţi că aţi acceptat şi respectat termenii acestui Acord şi că acest Acord reprezintă o înregistrare electronică din perspectiva E-Sign, UETA şi a legii Uniform Computer Information Transactions (tranzacţii uniformizate cu informaţii computerizate) şi, ca atare, este complet valabilă, aplicabilă, obligatorie şi irefutabilă de către dvs. şi de către membrul (cumpărător sau furnizor) în numele căruia acţionaţi.