Politica de confidenţialitate

Vă rugăm să citiţi minuţios politica noastră de confidenţialitate, pentru a vă crea o imagine clară despre felul în care colectăm, utilizăm, păstrăm sau prelucrăm, în orice alt mod, informaţia Dvs. personală în corespundere cu site-ul nostru.

Ce gen de informaţie personală colectăm de la persoanele care vizitează site-ul nostru, blogul sau aplicaţia?

În procesul comandării pe site-ul nostru, în caz de necesitate, vi se poate propune să introduceţi numele Dvs., adresa poştei electronice, numărul de telefon sau alte detalii, care ne vor ajuta să vă contactăm.

Cînd colectăm informaţia?

Noi colectăm informaţia atunci cînd vă perfectaţi o comandă sau introduceţi informaţia pe site-ul nostru.

Cum utilizăm informaţia Dvs.?

Noi putem utiliza informaţia obţinută de la Dvs. atunci cînd vă  faceţi cumpărături,  vizualizaţi site-ul sau utilizaţi alte opţiuni ale site-ului în modurile descrise mai jos:

  • Pentru a prelucra mai rapid solicitarea Dvs.

Cum protejăm informaţia vizitatorului?

Site-ul nostru este supus regulat scanării, în scopul depistării lacunelor în domeniul securităţii. Noi le înlăturăm, pentru ca utilizarea site-ului nostru să fie cît mai sigură.Informaţia Dvs. personală se păstrează într-o reţea securizată şi este disponibilă numai pentru un grup limitat de persoane, care dispune de drepturi speciale de acces la astfel de sisteme. Acestea păstrează confidenţialitatea informaţiei.

Noi luăm diverse măsuri de securitate, atunci cînd postaţi comanda, oferiţi accesul la informaţia Dvs. Toate operaţiunile trec prin provider, portal; acestea nu se salvează, ci se prelucrează pe serverele noastre.

Utilizăm “Cookies”?

Cookies reprezintă file-uri de mici dimensiuni ale site-ului sau ale serviciilor acestuia, transmise de Provider pe hard disk-ul computerului Dvs. prin intermediul browser-ului web (dacă Dvs. veţi permite acest lucru), acţiune care permite sistemelor providerului sau site-ului să recunoască browser-ul Dvs. şi să memorizeze o anumită informaţie. De exemplu, utilizăm Cookies, pentru a memoriza şi a prelucra produsele în coş.

Utilizăm Cookies, pentru:

  • A memoriza şi a prelucra produsele în coş.

Puteţi alege opţiunea, datorită căreia computerul Dvs. vă va avertiza de fiecare dată cînd providerul vă expediază Cookies, sau să dezactivaţi toate Cookies. Puteţi întreprinde acest lucru în setările browser-ului Dvs. (de exemplu, Internet Explorer). Toate browser-ele se deosebesc puţin între ele, de aceea trebuie să accesaţi în meniu Ajutor pentru browser-ul tău. Dacă veţi deconecta Cookies, unele funcţii vor fi deconectate. Acest lucru nu va se va reflecta asupra lucrului cu site-ul, dar unele dintre serviciile noastre nu vor funcţiona în modul corespunzător.  Cu toate acestea, puteţi oricum să postaţi comenzi.

Partea terţă a Contractului

Noi nu comercializăm şi nu transmitem în alt mod unor persoane străine informaţia Dvs. personală fără avizul Dvs. prealabil. Aceasta nu se referă la serviciile de hosting ale site-urilor web ale partenerilor noştri şi ale altor părţi, care ne ajută în funcţionarea site-ului nostru web, în desfăşurarea business-ului nostru sau în deservirea Dvs., atît timp cît aceste părţi sunt de acord să păstreze secretul acestei informaţii. Putem transmite informaţia Dvs. în situaţiile prevăzute de lege. Totuşi, informaţia despre vizitator, care nu este personală, poate fi oferită altor părţi în scopuri publicitare sau de alt gen.

Referinţele persoanelor terţe

Uneori, la discreţia noastră, putem propune pe site-ul nostru produse sau servicii ale unor persoane terţe. Aceste site-uri ale persoanelor terţe promovează politici de confidenţialitate separate şi independente de noi, de aceea, noi nu purtăm nicio răspundere pentru conţinutul şi activitatea acestor site-uri. Cu toate acestea, noi tindem să ocrotim integritatea site-ului nostru şi salutăm orice comentarii cu referire la site-urile respective.

Îi permitem părţii terţe urmărirea comportamentală a site-ului nostru?

Este important de menţionat că noi permitem părţii terţe urmărirea comportamentală. Noi, în corespundere cu cerinţele COPPA (Legea cu privire la protecţia informaţiei personale a copiilor, accesibilă pe Internet http://www.ftc.gov/ogc/coppa1.htm), nu acceptăm nicio informaţie de la persoane care nu au atins vîrsta de 18 ani. Site-ul nostru web, produsele şi serviciile sunt orientate către persoane care au atins vîrsta de, cel puţin, 18 ani sau mai mari.

Contacte

Dacă aveţi întrebări privitor la politica de confidenţialitate respectivă, ne puteţi contacta pe tourism@etcetera.md