Interesting facts about wine …

Interesting facts about wine

A crop of newly planted grape vines takes four to five years to grow before it can be harvested.

O cultură de viță-de-vie plantată recent, durează patru-cinci ani să crească înainte de a putea fi recoltată.

www.etcetera.md